Thứ Bảy, 16/03/2019

10182224354053
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
77,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 77.924.209.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.274.047.200đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 637 500.000đ
Giải ba ○○○ 14899 50.000đ