Thứ Bảy, 16/01/2021

13152829324449
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.663.441.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.900.662.300đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 505 500.000đ
Giải ba ○○○ 11043 50.000đ