Thứ Năm, 16/01/2020

10112633444655
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.298.729.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.570.116.550đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 520 500.000đ
Giải ba ○○○ 11815 50.000đ