Thứ Bảy, 15/10/2022

08151639455123
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
41,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 41.892.390.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.227.188.600đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 733 500.000đ
Giải ba ○○○ 14697 50.000đ