Thứ Ba, 15/10/2019

09122946485303
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.880.715.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.612.090.600đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 414 500.000đ
Giải ba ○○○ 9615 50.000đ