Thứ Bảy, 15/09/2018

02052830465049

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.372.868.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.333.582.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 57.372.868.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.333.582.600đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 456 500.000đ
Giải ba ○○○ 11168 50.000đ