Thứ Bảy, 15/08/2020

01112930415104

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.602.347.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.473.078.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 40.602.347.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.473.078.850đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 533 500.000đ
Giải ba ○○○ 9466 50.000đ