Thứ Năm, 15/08/2019

19253132394708
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
45,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.290.687.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.666.408.950đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 468 500.000đ
Giải ba ○○○ 9593 50.000đ