Thứ Ba, 15/08/2017

07111932335130

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.713.676.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.745.964.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.713.676.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.745.964.000đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 508 500.000đ
Giải ba ○○○ 8966 50.000đ