Thứ Năm, 15/07/2021

03041216305020
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.217.440.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.270.934.700đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 404 500.000đ
Giải ba ○○○ 9058 50.000đ