Thứ Ba, 15/05/2018

03062937444924
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.071.367.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.330.115.250đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 640 500.000đ
Giải ba ○○○ 13707 50.000đ