Thứ Năm, 15/03/2018

15202328394919

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 314.502.409.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.611.378.800đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 314.502.409.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.611.378.800đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1307 500.000đ
Giải ba ○○○ 27632 50.000đ