Thứ Bảy, 15/02/2020

26363738424946
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
61,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 61.707.788.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.869.540.400đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 542 500.000đ
Giải ba ○○○ 11768 50.000đ