Thứ Bảy, 14/12/2019

03303334404726

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 86.361.737.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.724.065.750đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 86.361.737.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.724.065.750đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 663 500.000đ
Giải ba ○○○ 13081 50.000đ