Thứ Bảy, 14/11/2020

05111534444835
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
39,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 39.485.472.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.175.118.000đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 526 500.000đ
Giải ba ○○○ 10573 50.000đ