Thứ Năm, 14/11/2019

09121636415535

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 58.593.943.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.782.920.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 58.593.943.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.782.920.600đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 550 500.000đ
Giải ba ○○○ 12269 50.000đ