Thứ Ba, 14/09/2021

17223040434441
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
52,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 52.091.219.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.027.593.900đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 418 500.000đ
Giải ba ○○○ 8715 50.000đ