Thứ Năm, 14/09/2017

22233243445115
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
52,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 52.263.240.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.473.693.350đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 308 500.000đ
Giải ba ○○○ 6987 50.000đ