Thứ Ba, 14/08/2018

29303638455246

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.702.871.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.596.064.250đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.702.871.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.596.064.250đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 428 500.000đ
Giải ba ○○○ 9642 50.000đ