Thứ Bảy, 14/07/2018

04192334385001
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
47,0 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 47.012.873.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.591.386.800đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 545 500.000đ
Giải ba ○○○ 11277 50.000đ