Thứ Năm, 14/06/2018

03153245485455
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.662.053.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.150.397.100đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 497 500.000đ
Giải ba ○○○ 10996 50.000đ