Thứ Năm, 14/05/2020

07232947515512
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.171.245.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.466.138.050đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 511 500.000đ
Giải ba ○○○ 9225 50.000đ