Thứ Ba, 14/05/2019

06111521304010
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
43,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.647.956.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.609.097.650đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 575 500.000đ
Giải ba ○○○ 11433 50.000đ