Thứ Năm, 14/04/2022

01050934374552

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 77.809.523.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.868.952.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 77.809.523.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.868.952.000đ
Giải nhất ○○○○○ 25 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 894 500.000đ
Giải ba ○○○ 19516 50.000đ