Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 348.542.745.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 8.393.638.400đ
Giải nhất ○○○○○ 30 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1482 500.000đ
Giải ba ○○○ 28802 50.000đ