Thứ Bảy, 14/03/2020

12202538394037

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 98.660.027.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.249.845.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 98.660.027.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.249.845.400đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 821 500.000đ
Giải ba ○○○ 16256 50.000đ