Thứ Bảy, 14/03/2020

12202538394037
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
98,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 98.660.027.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.249.845.400đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 821 500.000đ
Giải ba ○○○ 16256 50.000đ