Thứ Năm, 14/03/2019

18212535445304
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
75,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 75.457.784.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.267.720.100đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 699 500.000đ
Giải ba ○○○ 14221 50.000đ