Thứ Năm, 14/02/2019

08152641435346

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 50.622.710.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.739.437.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 50.622.710.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.739.437.500đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 623 500.000đ
Giải ba ○○○ 13514 50.000đ