Thứ Năm, 13/12/2018

02111436495553
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
49,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 49.539.451.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.260.938.500đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 498 500.000đ
Giải ba ○○○ 10572 50.000đ