Thứ Bảy, 13/11/2021

18222933464837
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
124,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 124.370.953.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.487.009.400đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1238 500.000đ
Giải ba ○○○ 25242 50.000đ