Thứ Ba, 13/10/2020

12192829525320

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 38.731.559.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.164.829.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.731.559.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.164.829.000đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 599 500.000đ
Giải ba ○○○ 11511 50.000đ