Thứ Bảy, 13/10/2018

12212344474843
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
82,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 82.070.152.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.646.748.800đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 607 500.000đ
Giải ba ○○○ 13405 50.000đ