Thứ Năm, 13/09/2018

04060726404409

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.368.863.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.110.915.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 55.368.863.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.110.915.350đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 677 500.000đ
Giải ba ○○○ 12000 50.000đ