Thứ Năm, 13/09/2018

04060726404409
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
55,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 55.368.863.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.110.915.350đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 677 500.000đ
Giải ba ○○○ 12000 50.000đ