Thứ Bảy, 13/08/2022

19282930333614

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 45.228.896.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.045.280.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.228.896.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.045.280.850đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 610 500.000đ
Giải ba ○○○ 13664 50.000đ