Thứ Bảy, 13/07/2019

05232945505201
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
92,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 92.278.133.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.203.962.200đ
Giải nhất ○○○○○ 23 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 961 500.000đ
Giải ba ○○○ 16387 50.000đ