Thứ Bảy, 13/06/2020

07091130435310

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 52.151.425.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.546.152.850đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 52.151.425.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.546.152.850đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 604 500.000đ
Giải ba ○○○ 11536 50.000đ