Thứ Năm, 13/06/2019

06091522295325
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
65,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 65.946.387.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.177.421.450đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 715 500.000đ
Giải ba ○○○ 13177 50.000đ