Thứ Năm, 13/05/2021

13242535394129

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 39.542.259.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.617.836.050đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 39.542.259.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.617.836.050đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 456 500.000đ
Giải ba ○○○ 9880 50.000đ