Thứ Ba, 13/04/2021

25333945495536
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.115.385.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.210.145.400đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 656 500.000đ
Giải ba ○○○ 13616 50.000đ