Thứ Bảy, 13/04/2019

09132021364332
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
110,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 110.883.292.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.691.448.400đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 937 500.000đ
Giải ba ○○○ 19103 50.000đ