Thứ Bảy, 13/03/2021

07192023365509

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 98.550.537.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.474.180.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 98.550.537.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.474.180.700đ
Giải nhất ○○○○○ 23 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1231 500.000đ
Giải ba ○○○ 26149 50.000đ