Thứ Năm, 13/02/2020

25283234353907

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 59.497.631.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.623.967.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 59.497.631.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.623.967.350đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 492 500.000đ
Giải ba ○○○ 11360 50.000đ