Thứ Năm, 13/02/2020

25283234353907
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
59,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 59.497.631.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.623.967.350đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 492 500.000đ
Giải ba ○○○ 11360 50.000đ