Thứ Bảy, 12/12/2020

03143236414654

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 62.117.400.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.241.508.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.117.400.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.241.508.450đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 503 500.000đ
Giải ba ○○○ 12094 50.000đ