Thứ Bảy, 12/11/2022

08182330354243
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
72,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 72.525.177.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.320.316.650đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 884 500.000đ
Giải ba ○○○ 18904 50.000đ