Thứ Năm, 12/11/2020

04202225434712

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 37.909.410.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.166.004.300đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.909.410.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.166.004.300đ
Giải nhất ○○○○○ 1 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 429 500.000đ
Giải ba ○○○ 9220 50.000đ