Thứ Ba, 12/11/2019

10172427363933
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
56,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 56.779.236.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.581.286.500đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 708 500.000đ
Giải ba ○○○ 14597 50.000đ