Thứ Ba, 12/10/2021

14173133425040
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
74,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 74.329.390.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.580.090.300đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 715 500.000đ
Giải ba ○○○ 14821 50.000đ