Thứ Bảy, 12/09/2020

20212430314440
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
47,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 47.710.641.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.356.073.700đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 442 500.000đ
Giải ba ○○○ 9926 50.000đ