Thứ Năm, 12/09/2019

18293233454940
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
64,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 64.475.576.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.179.297.550đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 524 500.000đ
Giải ba ○○○ 10196 50.000đ