Thứ Ba, 12/07/2022

12132425394109
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
195,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
12,8 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 195.504.840.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 12.817.623.150đ
Giải nhất ○○○○○ 47 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1959 500.000đ
Giải ba ○○○ 41395 50.000đ